GVG Auto Backup

Proč?
Řešil jsem problém, jak zautomatizovat přesun průběžně vytvářených souborů a jejich logické třídění podle mnou nastavených masek pojmenování (složek a podsložek). Ano, na internetu je plno programů, ale, bohužel, žádný z nich mi nevyhovoval a hlavně jsem potřeboval program jednoduchý, aby jej dokázal obsloužit opravdu každý a aby dělal některé specifické funkce, které chci.

Přesouvá nebo kopíruje?
Můžete zvolit, zda chcete zdrojové soubory jen přesouvat, nebo je kopírovat a ukládat do složek podle masky, kterou si vyberete.

Jak?
Nejdříve se podívejme na hlavní stránku programu: GVG Auto Backup

1a) Nejprve si zvolte příponu souboru, se kterou má program pracovat. Je to přípona souborů, které chcete zpracovávat. Použijete-li znak hvězdičky ("*"), můžete pracovat s jakýmkoli souborem. Zaškrtnete-li volbu "Pamatovat", dojde při ukončení programu k uložení této volby a při příštím spuštění již bude volba přednastavena.
1b) Nastavte zdrojovou složku, tedy složku, ze které se budou soubory brát. Zaškrtnete-li volbu "Pamatovat", dojde při ukončení programu k uložení této volby a při příštím spuštění již bude cesta ke zdrojové složce přednastavena.
1c) Nastavte cílovou složku, tedy složku, kam se budou upravené soubory kopírovat nebo přesouvat. Zaškrtnete-li volbu "Pamatovat", dojde při ukončení programu k uložení této volby a při příštím spuštění již bude cesta k cílové složce přednastavena.

2) Pokud zadáte do pole "Název první složky" jakýkoli text, pak bude tento text brán jako první složka a ta bude obsahovat podsložky dle nastavení masky v rozbalovacím menu. Pokud tedy zadáte "Moje pracovní složka" a zároveň budete mít v rozbalovacím menu zvolenu například masku "rrrr\mm\rrrr-mm-dd", pak bude soubor, který byl vytvořen 18.2.2007, uložen ve složce "Moje pracovní složka\2007\02\2007-02-18".

3a) Dále zvolte, zda chcete soubory kopírovat nebo přesouvat.
3b) Volitelně můžete zvolit, zda chcete po ukončení akce program automaticky ukončit (volba "Po dokončení ukončit") a/nebo, zda chcete, aby program činnost vykonával opakovaně, každý týden (volba "Automaticky spustit každý týden"). Zvolíte-li tuto možnost, pak musí být program neustále spuštěn a týden (7 dní) se počítá od zaškrtnutí této volby.
3c) Poté bude aktivní tlačítko "Spustit" - stisknutí tohoto tlačítka spustí vlastní operaci podle nastavení výše. V případě, že zaškrtnete volbu "Automaticky spustit každý týden", dojde ihned ke stejné akci, jako byste stiskli tlačítko "Spustit" a začne odpočítávání pro stejnou akci v příštím týdnu.
3d) Význam tlačítek "Konec" a "?" asi netřeba vysvětlovat.

Za kolik?
Zcela zdarma, ale odměně se nebráním...

Co když budu chtít přidat nějakou masku nebo budu mít námět na vylepšení či kritiku?
V tom případě není nic snazšího – klepněte na tlačítko "?" a napište mi na e-mailovou adresu, která bude zobrazena.

Kde?
GVG Auto Backup, velikost: 3 432 448 bajtů